Gebiedsontwikkeling voor Werklandschappen van de Toekomst

SADC ontwikkelt toekomstbestendige bedrijventerreinen van hoge kwaliteit waar mensen graag werken en verblijven. Kortom: werklandschappen van de toekomst. Bedrijven die zich hier vestigen delen dezelfde ambitie op economisch, ecologisch en maatschappelijk gebied als wij.

We zetten in op innovatie en maken onze gebieden tot showcases van duurzaamheid. Dat doen we vanuit onze overtuiging dat duurzame gebieden toekomstwaarde hebben én omdat marktpartijen op zoek zijn naar een toekomstvaste, duurzame omgeving om te ondernemen. We richten ons daarbij niet alleen op het beoogde eindresultaat, maar op continue verbetering en aanpassing aan de omstandigheden. Adaptief ontwikkelen dus.

Bovendien innoveren we niet alleen in onze nieuwe gebiedsontwikkelingen, maar benutten onze kennis ook voor het verhogen van bestaande werklocaties. We verkennen wat we extra kunnen doen vanuit onze rol in PHB en in het gebiedsmanagement van bestaande SADC locaties.

Nieuws
Locatieadvies van onze experts
Aandeelhouders SADC
 
Gemeente Amsterdam
Gemeente Haarlemmermeer
Provincie Noord-Holland
Schiphol Group