PHB

Ons verhaal
PHB (Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen) richt zich op de kwaliteitsverbetering en verduurzaming van bestaande werklocaties in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). PHB is ondersteunend aan initiatieven van gemeenten en ondernemersverenigingen. Wij opereren als servicebureau met advies en ondersteuning.

Terugkijkend op de periode vanaf 2009 is PHB betrokken geweest bij het opknappen van ongeveer 1.300 hectare bedrijventerrein.

Focus PHB
 • advies en ondersteuning voor herstructureringsprojecten in de MRA
 • kennis- en informatie uitwisseling (intermediair)
 • versterken van de basiskwaliteit van werklocaties
 • transformatie van ‘pure’ werklocaties naar gemengde woonwerk-functies
 • transitie naar circulaire economie op bestaande werklocaties

PHB speelt met name een rol in de voorfase van projecten. Dit betekent dat klanten ondersteund worden èn in staat worden gesteld zelfstandig een opgave daadwerkelijk uit te voeren. PHB heeft bij dergelijke projecten een adviserende rol, bijvoorbeeld in de vorm van een quick scan, bemiddeling, haalbaarheidsanalyse of strategisch advies.

PHB werkt hiervoor nauw samen met:

 • publieke partners (gemeenten, provincies Noord-Holland en Flevoland) en
 • private partners (ondernemers, ondernemersverenigingen, ontwikkelaars en beleggers)

PHB wordt gefinancierd vanuit het regionaal budget van de MRA. Gemeenten in de MRA kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten van PHB.

Voor de kwaliteitsverbetering en verduurzaming van bestaande werklocaties zijn allerlei subsidies beschikbaar. Deze financiële middelen kunnen de business case van uw project een stuk aantrekkelijker maken. PHB weet welke subsidies beschikbaar zijn en adviseert u graag over de mogelijkheden.

Meer informatie?

Frans van der Beek

020 – 20 666 40

f.vanderbeek@sadc.nl

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van PHB.

Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen

Voordelen

 • Ondersteuning en advies bij kwaliteitsverbetering en verduurzaming bestaande werklocaties en bij HIRB-subsidies
 • Kennisplatform
 • Intermediair tussen publieke en private partijen
 • Directe lijn met provincies Noord-Holland en Flevoland
 • Kosteloos advies

Het aantal achterstallige bedrijventerreinen is met 73% verminderd. Dat is echt de verdienste van PHB.

Jaap Bond
Gedeputeerde EZ / Provincie Noord-Holland

Natuurlijk kun je ook een adviesbureau inhuren voor de kennis die je inschakelt met PHB, maar dan ben je de kennis daarna weer kwijt en moet de volgende gemeente weer de buidel trekken.

Casper de Canne
mede-oprichter / PHB

Molenkade is van een probleemgebied naar een schoolvoorbeeld van een herstructurering getransformeerd.

Jan van Deudekom
Directeur / Deukekom
PHB is een initiatief van
 
Metropoolregio Amsterdam
Provincie Noord-Holland