Rapport Kwaliteit en potentie van bedrijventerreinen 2024 beschikbaar

  19 juni 2024  |    Nieuws, PHB

Stec Groep heeft in opdracht van PHB een vervolgonderzoek naar de kwaliteit en potentie van bedrijventerreinen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) uitgevoerd. Dit onderzoek is een vervolg op de analyse naar de toekomstbestendigheid van circa 250 bedrijventerreinen in de MRA dat in 2018 is uitgevoerd. 

In 2023 heeft PHB opnieuw opdracht gegeven om een actueel beeld te verkrijgen. Hieronder een korte conclusie. Het gehele rapport is hier te lezen.

Ruime meerderheid terreinen functioneert voldoende tot goed; klimaat en energie loopt achter

We beoordeelden 112 bedrijventerreinen in de MRA op het huidige functioneren en potentie voor de toekomst met behulp van ons Maatschappelijk en Economisch Effect Rapportage: MEERmodel. Over het algemeen functioneren de bedrijventerreinen voldoende tot goed. Als we kijken naar de huidige MEERwaarde scoort circa 80% van het areaal bedrijventerrein binnen de selectie ‘midden’. 15% van het areaal bedrijventerrein scoort ‘hoog’. Maar een klein aandeel areaal bedrijventerrein, circa 6%, scoort ‘laag’.

Het MEERmodel scoort terreinen op vier pijlers. Gemiddeld genomen staan de terreinen op de pijlers economie, ruimte en sociaal & maatschappelijk er goed voor. Zo is het areaal met een lage score op de pijlers economie en ruimte beperkt en scoort circa de helft van het areaal ‘hoog’ op de pijlers ruimte en sociaal & maatschappelijk.

Op de pijler klimaat & energie blijven de scores gemiddeld genomen achter. Circa 36% van de terreinen scoort laag op dit thema. De totale MEERwaarde scores worden gemiddeld door dit thema naar beneden gehaald.

Bij de uitkomsten van de MEERpotentie zien we dat een aanzienlijk deel van het areaal bedrijventerrein (31%) goed gepositioneerd is richting de toekomst. Deze terreinen bevinden zich uitsluitend in de deelregio’s Amsterdam en Amstelland-Meerlanden. Een groot deel van dit areaal is haventerrein. Er zijn dus veel regio’s zonder terreinen met een hoge MEERpotentie. De meeste terreinen scoren op potentie in de middengroep, circa 61% van het areaal. In de deelregio’s IJmond en Gooi en Vechtstreek is het aandeel areaal met een lage score het grootst.

Regionale verschillen

We hebben het onderzochte areaal bedrijventerrein voor de MEERwaarde en MEERpotentie per deelregio weergeven, wat de verschillen tussen de deelregio’s binnen de selectie duidelijk maakt.

Als we kijken naar de MEERwaarde zien we dat IJmond en Zaanstreek-Waterlanden gemiddeld genomen het minst scoren, respectievelijk 38 en 18% van het areaal heeft een lage score. In de overige regio’s is het aandeel areaal met een lage score beperkt of 0%. Gooi en Vechtstreek, Almere-Lelystad en Amstelland-Meerlanden hebben het hoogste percentage areaal in de categorie hoog. De deelregio’s Almere-Lelystad, Amsterdam en Gooi en Vechtstreek hebben geen areaal in de lage categorie.

Wanneer we kijken naar de MEERpotentie zien we dat deelregio IJmond wederom laag scoort, 43% van het areaal heeft een lage score. Gooi en Vechtstreek heeft met 24% van het areaal ook een fors aandeel met een lage score terwijl het huidige functioneren in deze regio juist het grootste percentage hoog scoort. De deelregio Amsterdam heeft de hoogste potentie met 62% van het areaal, gevolgd door Amstelland-Meerlanden met 28%. De overige regio’s hebben 10% of minder lage potentie en geen hoge potentie. De behoeften aan maatregelen verschilt per deelregio en vereist maatwerk.