Partnerprojecten

Onze kracht ligt in het verbinden. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij verbinden ondernemers en overheden aan ontwikkelaars en kennisinstellingen. Dit is ook de reden waarom wij deel nemen in een groot aantal netwerk-, kennis en ondernemersorganisaties. Wij verbinden zo ideeën. Samen werken wij deze uit tot nieuwe markt- en business concepten.

 

Ook geeft SADC praktisch handen en voeten aan de ruimtelijk-economische visie voor de Metropoolregio Amsterdam. Zo werken we met bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat en krachtig imago van de regio als logistieke hub. Samenwerken aan een sterke regio die investeert in ruimte voor logistiek is noodzakelijk om onze eigen activiteiten met succes te kunnen uitvoeren.

 

In deze samenwerkingsverbanden is SADC onder andere actief in: