Partnerprojecten

Onze kracht ligt in het verbinden en katalyseren. Wij verbinden ondernemers en hun werknemers aan overheden, organisaties, bedrijven en kennisinstellingen. Dit is ook de reden waarom wij deel nemen in een groot aantal netwerk-, kennis en ondernemersorganisaties. Wij verbinden zo ideeën en mensen. Samen werken wij deze uit tot nieuwe markt- en businessconcepten. Ook helpen we onze klanten met tips en advies, bijvoorbeeld als het gaat om het opwekken van duurzame energie of slimme logistiek.

Ook geven we praktisch handen en voeten aan de ruimtelijk-economische visie voor de Metropoolregio Amsterdam. Zo werken we met bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat en krachtig imago van de regio als duurzame, logistieke hub. Samenwerken aan een sterke regio die investeert in leefbaarheid en ruimte voor bedrijven is noodzakelijk om onze eigen activiteiten met succes te kunnen uitvoeren.

 

In deze samenwerkingsverbanden is SADC onder andere actief: