Locatieadvies

SADC geeft locatieadvies en helpt nationale en internationale ondernemers zo bij de vestigingskeuze en realisatie van hun nieuwe bedrijfspand in de Metropoolregio Amsterdam.

Wij proberen onze klanten daarbij zoveel mogelijk te ‘ontzorgen’. Om dit te kunnen doen, hebben wij ruime ervaring en gedegen kennis in huis. Denk bijvoorbeeld aan kennis over: bestemmingsplannen, bouwvoorschriften, wet- en regelgeving, mogelijke financieringsvormen, duurzaamheidsmaatregelen en gemeentelijke gebiedsontwikkelingsplannen.

Ons locatieadvies

We beperken ons hierbij niet niet tot het leveren van ‘stenen en meters’. Want een werklocatie is zo veel meer dan ‘stenen en meters’. Voordat wij locaties ontwikkelen peilen we de behoeftes van ondernemers, werknemers, investeerders en gemeenten. Wat is er nu en straks nodig? Wat heeft een ondernemer nodig om succesvol te opereren? Wat wensen werknemers? Onze focus ligt op het ontzorgen van ondernemers en hun werknemers. Daarbij investeren wij in netwerken, de voorzieningen op en rondom de locaties én verbinden we partijen, om samen meer resultaat te bereiken in de kwaliteit van het regionale vestigingsmilieu. We zijn betrokken ‘van grasspriet tot bedrijven ecosysteem’. Wij geven zo professioneel locatieadvies.

Een toekomstbestendige locatie voor uw bedrijf    

Elke werklocatie is verschillend. Niet alleen wat betreft ligging, maar ook qua omvang, doelgroepen, aantallen werknemers, nabijheid van andere functies en bijvoorbeeld de bodemgesteldheid. Wij hebben een stappenplan ontwikkeld om voor zowel de werklocatie als geheel en het bedrijf dat zich wil vestigen, samen met de ondernemer te kijken welke duurzaamheidsmaatregelen het beste passen. Deze maatregelen hebben elk op hun beurt een eigen ecologische impact en ruimtelijke en financiële randvoorwaarden. Door goed te kijken welke maatregelen op een locatie haalbaar zijn kan dus voor iedere doelstelling een passend en realistisch ambitieniveau worden bepaald, zowel ruimtelijk als financieel.

SADC kan u helpen met wat dit betekent voor uw bedrijf.

Ter inspiratie:

Lees hier over de 5 valkuilen bij bedrijfsherhuisvesting die u zelf kunt vermijden

Lees hier over hoe u zelf de beste locatie voor uw bedrijf kan vinden

Lees hier ons rapport Circulaire Werklocaties, een afwegingskader voor gronduitgifte

Welke stappen nemen wij samen met u tot aan de feestelijke opening van uw nieuwe bedrijfspand?
We komen graag met u in contact

Wilt u ook locatieadvies?

Bekijk hier onze bedrijfslocaties om te kijken welke locatie het beste bij u past. Onze sales- managers helpen u graag verder via 020 206 6640 .