Groot Schiphol Bereikbaar

Samen met Schiphol, Vervoerregio Amsterdam, Provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlemmermeer vormt SADC de Alliantie Mobiliteit en Gedrag. Via deze weg zetten wij ons in voor een beter bereikbaar Groot Schiphol gebied. In de uitvoering zijn we bekend als “Groot Schiphol Bereikbaar”.

Wat doet Groot Schiphol Bereikbaar?
In Groot Schiphol werken 100.000 mensen, waarvan 67% met de auto komt. De werkgelegenheid in dit gebied zal de komende jaren, mede dankzij de ontwikkeling van de SADC bedrijventerreinen, alleen maar groeien.

De doelstelling van dit programma is het beter bereikbaar houden en maken van het Groot Schiphol gebied, wat wordt gemeten in CO2- reductie en aantal spitsmijdingen. In de praktijk betekent dit dat we woon-werkreizigers in dit gebied stimuleren om anders (dan met de auto) of op een andere tijd (buiten de spits) te reizen. We doen dit op onze eigen bedrijventerreinen, maar ook op overige locaties rondom en op Schiphol (zie kaartje hieronder).

Hoe doen we dit?
Iedere locatie binnen dit gebied is uniek. Er zijn verschillende type bedrijven gevestigd, met verschillende type werknemers en werktijden. Zo wordt er op Green Park Aalsmeer en Schiphol Logistics Park op een andere manier gewerkt dan op kantorenlocatie Schiphol Centrum. Om succesvolle maatregelen te implementeren, wordt er dan ook eerst goed onderzoek gedaan binnen het gebied. Er wordt geanalyseerd, en er wordt met de mensen gesproken. De behoeftes en kansen worden op deze manier in kaart gebracht. Hoe ervaart men de bereikbaarheid? Waar komen ze vandaan? Er worden proposities ontwikkeld en er worden interventies gepleegd. Alles in samenwerking met gedragspsychologen. Enkele voorbeelden van de maatregelen.

 • Fietsstimulering op bedrijventerreinen waar werknemers dicht bij hun werk wonen.
 • Versterken van de combinatie bus/ last mile op slecht bereikbare locaties.
 • Deelmobiliteit introduceren (fietsen, ritten, auto’s).
 • Experimenten met shuttlebussen op de bedrijventerreinen.
 • Introductie van filesporten (sporten vlakbij werk tijdens spitstijd).
 • Adviseren over aanpassen mobiliteitsbeleid op een duurzame manier.
 • Samenwerking met parkmanagementverenigingen en aanwezige communities op de werklocaties.
 • Versterken van de alliantiekracht: samenwerken in communicatie naar de doelgroep en het stellen van randvoorwaarden (denk aan parkeernormen, aanbod OV, fietspaden etc.).

Voor een actueel overzicht van de huidige pilots en proposities, klik hier.

Meedoen als werkgever of werknemer? Klik hier voor onze contactgegevens.

schiphol groot bereikbaar

 1. Schiphol Centrum
 2. Schiphol (TA) Oost
 3. Schiphol Rijk en Oude Meer
 4. Schiphol Zuid
 5. Airport Business Park Lijnden
 6. De Beukenhorst
 7. De Hoek
 8. Schiphol Logistics Park
 9. Schiphol Trade Park
 10. PolanenPark
 11. Business Park Amsterdam Osdorp
 12. De President
 13. Green Park Aalsmeer
 14. Fokker Logistics Park