Start van het CO2 Prestatieladder-traject bij SADC

SADC is in 2023 begonnen met het implementeren van de CO2 Prestatieladder, een belangrijke stap in ons streven naar duurzaamheid en verantwoord ondernemen. Als vooruitstrevende organisatie begrijpen wij de urgentie van het verminderen van onze ecologische voetafdruk en het bevorderen van een duurzame bedrijfsvoering.

De CO2 Prestatieladder is een effectief instrument om onze CO2-uitstoot te meten, te verminderen en transparant te communiceren over onze inspanningen. Door dit traject aan te gaan, tonen we niet alleen onze betrokkenheid bij milieubewustzijn, maar versterken we ook onze positie als duurzame partner in de regio.

Duurzaamheid is een gemeenschappelijke inspanning, en we roepen alle belanghebbenden op om samen te werken aan het realiseren van onze duurzaamheidsdoelstellingen. We geloven dat deze initiatieven niet alleen de kwaliteit van onze leefomgeving zullen verbeteren, maar ook zullen bijdragen aan een gezonde en welvarende toekomst voor ons allemaal.

SADC heeft als doel om middels deelname aan het CO2 Prestatieladder-traject het CO2-bewust Certificaat te behalen. Voor meer informatie zie: https://www.co2-prestatieladder.nl/deelnemers/Schiphol_Area_Development_Company 

Houd onze communicatiekanalen in de gaten voor verdere updates en informatie over het CO2 Prestatieladder-traject bij SADC.

CO2 prestatieladder SADC

SADC N.V. heeft het doel gesteld om haar eigen uitstoot voor de SCOPE 1, 2 & businesstravel de komende jaren te verminderen. De doelstelling is om in 2025 een reductie van 25% te behalen ten opzichten het meetjaar 2022. De maatregelen zijn gericht op het totale energiegebruik van de totale organisatie waaronder energie voor de bedrijfsgebouwen, het wagenpark en vervoer en verbruik tijdens de projecten. De nadruk zal de komende jaren op het wagenpark en de businesstravel liggen. Alle medewerkers worden betrokken bij het verlagen van de CO2-footprint. SADC vind verduurzamen een belangrijk thema en staat al jaren in het strategisch meerjarenplan.

SADC wil de doelen behalen door voortaan niet meer te vliegen naar bestemmingen binnen 700 kilometer naar bijvoorbeeld beurzen of conferenties. In plaats van het vliegtuig zullen medewerkers voortaan de trein nemen. Daarnaast zal SADC volgend jaar de laatste (hybride)brandstof auto vervangen door een elektrische auto, waardoor SADC, zakelijk alleen nog maar full electric auto’s heeft. Tot slot heeft SADC vorig jaar bij de verhuizing naar het nieuwe pand een hoop geïnvesteerd om het kantoor zo zuinig mogelijk te maken.

Plan van aanpak tot en met 2025:

Om de doelstelling van 25% reductie in 2025 te realiseren heeft SADC voor de komende jaren de volgende doelstelling gesteld binnen scope 1, 2 & business travel:

Scope 1
Doormiddel van het vervangen van de hybride poolauto naar een elektrische auto, het stimuleren van het OV en thuiswerken verwacht SADC een reductie van 20% binnen de scope 1 te realiseren. Deze reductie zou uiteindelijk moeten lijden tot een daling van 11% van de totale CO2 uitstoot van SADC.

Scope 2
Binnen scope 2 wil SADC inzetten van het gebruik van groene stroom voor het laden van de elektrische auto. Dit zou een reductie van 3% moeten opleveren binnen scope, wat een reductie van 2% op het totale CO2 uitstoot moeten geven.

Business Travel
Binnen de scope business travel wordt ingezet op twee thema’s, namelijk: niet meer vliegen binnen 700 kilometer en het stimuleren van het aanschaffen een elektrische auto (doormiddel van een hogere reiskostenvergoeding). Deze twee maatregelen zouden een reductie van 86% binnen business travel moeten hebben, wat zou moeten resulteren in een 9% reductie op de totale uitstoot van CO2.

Figuur 1 doelstelling per jaar

In 2024 zal er niet meer gevlogen worden voor zakenreizen onder de 700 KM. Dit zal een besparing van 8% procent opleveren. Daarnaast zijn twee hybride auto’s vervangen door elektrische auto’s en zal in oktober de laatste hybride auto vervangen worden door een elektrische auto, dit zal bij elkaar een besparingen van 7% opleveren. Dit samen zal een besparing van 15% opleveren voor het jaar 2024.

In het jaar 2025 zal het vervangen van de hybride auto de rest van de 5% opleveren. Er is vanaf dan geen uitstoot meer zijn door bedrijfsauto’s. Tot slot worden medewerkers aangemoedigd om zelf elektrisch te rijden, door extra vergoedingen wat een besparingen van 1% zal opleveren en zal er gebruik gemaakt worden van groene stroompalen (nog eens 1%). Ook zal er met Schiphol gesprekken gevoerd worden over het inkopen van groenstroom wat hopelijk tot een reductie zal leiden.

Participatie sector- en keteninitiatieven SADC

Lees hier meer over de Participatie sector- en keteninitiatieven van SADC.