Schiphol Trade Park

Schiphol Trade Park heeft de ambitie het meest duurzame en innovatieve business park van Europa te zijn.

Bij de gebiedsontwikkeling van het business park passen we circulaire principes toe. Zo wordt er bij de gebiedsinrichting onder andere nagedacht over het gebruik van groene energie, hergebruik van grondstoffen, duurzame mobiliteit en een duurzame omgang met water. Ook maakten wij in samenwerking met Madaster en toeleveranciers in 2019 als eerste business park ter wereld een materialenpaspoort voor de gebiedsontwikkeling.

Bedrijven die zich op Schiphol Trade Park vestigen voldoen naast de vergaande duurzaamheidseisen aan de hoge beeldkwaliteitseisen op het gebied van onder andere natuurinclusiviteit, biodiversiteit, ecologie en leefomgeving. De groene uitstraling van de panden is het ‘nieuwe normaal’ op het business park.

Innovatief virtueel net

Op Schiphol Trade Park is het eerste collectieve en duurzame energiesysteem van Nederland gerealiseerd: het virtuele net. Een uniek, innovatief en duurzame oplossing voor het tijdelijke tekort aan stroomtransportcapaciteit in de regio Schiphol. Bedrijven delen de capaciteit op het bestaande net, waardoor ze geen last hebben van de bestaande netcongestie en klaar zijn voor een duurzame toekomst. Lees er hier meer over en bekijk de animatie.

Ecologische Visie

Voor Schiphol Trade Park is een uitgebreide en unieke ecologische visie opgesteld die focust op de zachtere kant van duurzaamheid in plaats van gebouwen en infrastructuur. Het gebied is rijk aan flora en fauna en heeft een grote biodiversiteit. De visie geeft richting aan en de juiste ingrediënten voor de verdere ontwikkeling van Schiphol Trade Park als geheel, maar er wordt tevens over de grenzen van het gebied heen gekeken. Natuur houdt zich immers niet aan een planologische grens. Bij de planontwikkeling wordt duidelijk welke kaders en randvoorwaarden gelden, welke inrichtingselementen van belang zijn en welke soorten flora en fauna hier een plek moeten of kunnen krijgen. Op Schiphol Trade Park moet mens en dier in goede balans met elkaar leven, waar eenieder eigenaarschap toont, zich verantwoordelijk voelt en bij alle eindgebruikers (bewoners) een intrinsieke motivatie ontstaat om steeds verder te verduurzamen en bij te dragen aan een toekomstbestendiger gebied. Lees er hier mee over en bekijk de animatie.

Deelgebieden

Schiphol Trade Park is opgedeeld in verschillende deelexploitaties, waaronder Green Data Center Campus, Logistics zone, stationsgebied Mixity (voorheen Campus), Valley en Energy Hub.

Duurzaamheid

  • Circulaire gebiedsontwikkeling
  • Meer waarde toevoegen dan wegnemen
  • Meest innovatieve en duurzame logistieke business park
  • Plek voor bedrijven, medewerkers, flora & fauna

Voordelen

  • Ondernemen op het meest duurzame en innovatieve business park
  • Zichtlocatie langs A4, met eigen op- en afrit
  • Strategische centrale ligging
  • Multimodale bereikbaarheid: optimale logistiek via weg, lucht en spoor
  • 5 deelgebieden: Logistics Zone, Green Datacenter Campus, Energy Hub, Valley, Mixity
  • Integraal gebiedsmanagement

Aandeelhouders
 
Gemeente Haarlemmermeer
Schiphol Area Development Company (SADC)
Schiphol Real Estate