Digitale bereikbaarheid – Green Data Center Campus: Man on the moon?

  5 oktober 2016  |    Kennisartikel, Nieuws

Het belang van een goede digitale bereikbaarheid, met ICT als driver for innovation’ en de Greening of ICT als grote uitdagingen. Dit werd in de DGBW-bijeenkomst op 27 september 2016, georganiseerd door SADC en Green IT Amsterdam, nogmaals benadrukt door Anwar Osseyran, Managing Director van SURFsara, oprichter en voorzitter van het bestuur van Green IT Amsterdam, lid van de Duurzaamheidsraad en Hoogleraar Business Analytics & Computer Science aan de Universiteit van Amsterdam.

Duurzame datacenters zijn volgens Maikel Bouricius van Green IT Amsterdam aantoonbaar een regionale sterkte. Naast de voorsprong in connectiviteit, loopt de Metropoolregio Amsterdam ook voorop in onderzoek en toepassingen naar verduurzaming en de realisatie van steeds energiezuinigere datacenters, groene software en digitale infrastructuur. Green IT Amsterdam werkt momenteel aan het verhogen van energie-efficiency en doet onderzoek naar de verlaging van de uitstoot door SMART IT oplossingen. Zij doet dit in samenwerking met veertig partners uit het bedrijfsleven waaronder datacenters, IT-bedrijven, energie- en engineeringspecialisten en kennisinstellingen.

Dit sluit volledig aan bij het doel van Schiphol Area Development Company (SADC), die op één van haar locaties – te weten Schiphol Trade Park – een Green Data Center Campus  ontwikkelt in nauwe samenwerking met Green IT Amsterdam. Het gaat om een terrein van ca. 20ha met een verwachte energievraag van 200MW. Dit wordt de eerste circulaire hotspot van Europa Man on the Moon, licht Jeanet van Antwerpen, directeur SADC, toe.

Reinoud Fleurke, senior projectleider bij SADC, geeft aan dat met het ontwikkelen van een Green Data Center Campus SADC nieuwe mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid faciliteert en stimuleert. Van het faciliteren van de transitie naar een circulaire economie tot het stimuleren van lokale innovatie en piloting op het gebied van duurzaamheid en omgevingsmanagement voor energie optimalisatie. En dit door het toepassen van een circulaire gebiedsontwikkeling.

Na de presentaties volgde tussen de sprekers en panellid Jeroen van der Reijken van ICT Room (een gespecialiseerd ontwikkelaar van datacenters) een korte discussie aan de hand van stellingen over onder andere de meervoudige functies van datacenters met betrekking tot warmte-uitwisseling en het effect van de toenemende vraag naar dataopslag.