Duurzame Groei en Innovatie: Celieplant op Green Park Aalsmeer

  11 oktober 2023  |    Nieuws

John Celie, oprichter en directeur van Celieplant, vestigde zijn bedrijf in 2014 op Green Park Aalsmeer. Sindsdien heeft het bedrijf en ook GPAG zelf een grote bijdrage geleverd aan de verdere, duurzame ontwikkeling van het bedrijvenpark. John vertelt wat er is veranderd in afgelopen tien jaar en wat Green Park Aalsmeer nog steeds tot aantrekkelijk bedrijvenpark maakt.

Eerst een korte terugblik. John vertelt over de eerste jaren op Green Park Aalsmeer “Het plan was aanvankelijk om met Green Park Aalsmeer een centrum te bouwen voor sierteelt- en exportgerelateerde bedrijven. Zo kwamen wij hier terecht. Maar de markt bleek te klein hiervoor. Door ontwikkelingen in de sierteeltsector, veranderde klantbehoeftes en andere marktontwikkelingen zijn er ook andere bedrijven in Green Park gekomen. Nu zit er bijvoorbeeld Borgesius, het bedrijf dat brood bakt voor Albert Heijn, tegenover ons. We hadden natuurlijk liever een gerelateerd bedrijf tegenover ons gehad. Maar de diversiteit van Green Park brengt ook voordelen met zich mee. Je kan veel van elkaar leren en bijzondere combinaties maken, die je als ondernemer alleen maar sterker maakt. Ook de combinatie van logies en werken op Green Park wordt als zeer positief ervaren. Dit vergroot in alle opzichten de leefbaarheid van de omgeving”

Wat voor bedrijf is Celieplant?

“Als regisseur tussen telers en retailers zijn we een waardevolle schakel gebleken in de sierteeltketen. We bieden een breed scala aan diensten. Van kleine tot grote internationale Retail ketens, oftewel van bijvoorbeeld het samenstellen van boeketten tot het beheren van bloemen en planten schap vanuit verschillende delen van de wereld. Doordat we ons exclusief richten op de grootschalige Retail, kunnen we zelfstandig opereren zonder afhankelijk te zijn van Royal FloraHolland. Ook ben ik bestuurslid van de Vereniging Parkmanagement. Waar we meerdere ondernemers aan elkaar willen koppelen. De diversiteit aan bedrijven is groot, wat het ingewikkeld maakt om samenwerking te realiseren. Desondanks hebben we ook veel aan elkaar.”

Waarom Green Park Aalsmeer?

“Strategisch is Green Park goed gelegen naast de bloemenveiling van Royal FloraHolland. Ook het gebied er omheen en Schiphol zijn voor ons belangrijk als vestigingsplaats. Daarnaast heb je de nieuwe N201, waardoor Green Park ook een logistieke hub is voor levering aan de klant. Daarom is Green Park Aalsmeer de uitgelezen locatie om je bedrijf te vestigen”

Duurzaam ontwikkelen

John vertelt met enthousiasme over de bedrijfsactiviteiten van Celieplant en hoe duurzaamheid daarbij een belangrijke focus is: “Sinds onze komst op Green Park in 2014 hebben we vernieuwend werk verricht. Zo zijn onze beide panden duurzaam ingericht. We zijn van het gas af, scheiden afval, en gebruiken regen en afvalwater.” Ondanks deze inspanningen erkent John dat het in de afgelopen tien jaar moeilijker is geworden om duurzame initiatieven te realiseren in Green Park: “Het investeringsklimaat is veranderd en bijvoorbeeld de beschikbaarheid tot het stroomnet kan problematisch zijn. We willen stroom netwerken uitbreiden, bijvoorbeeld met een energie cluster, waarbij we samenwerken met andere partijen om stroom te delen. Maar dit kan niet vanwege het stroomnet en de stroomleverancier.” Desondanks vindt John dat Green Park het erg goed doet: “In vergelijking met andere bedrijventerreinen doet Green Park het honderd keer beter. Op het gebied van duurzaamheid, maar ook bijvoorbeeld met arbeidershuisvesting. Bedrijven krijgen een mooie locatie aangeboden, aan het water, en vlak bij een wooncentrum. Dit zie je niet op andere bedrijvenparken.”

Green Park Aalsmeer, een plek voor innovatie en duurzaamheid

Celieplant past bij een duurzaam bedrijventerrein in ontwikkeling. Door zich telkens aan te passen aan veranderende marktomstandigheden en duurzaamheid te omarmen, blijven ze een essentiële speler in de sierteeltindustrie. De visie van John Celie en het succes van Celieplant illustreren hoe Green Park Aalsmeer blijft groeien als een plek voor innovatie en duurzaamheid, en zo de weg vrij maakt voor een duurzame toekomst.