Eerste resultaten pilot geluidsadaptief bouwen op Schiphol Trade Park bekend

  21 februari 2023  |    Nieuws

Door woningen slimmer te bouwen kan de geluidshinder van vliegtuigen serieus worden verminderd. Met onder meer gebruik van schuine daken die geluid weerkaatsen, en door woningen op een andere manier te positioneren, kan het geluid van vliegtuigen in woningen en tuinen tot 14 decibel worden verlaagd. Dat blijkt uit onderzoeksresultaten van AMS Institute en TU Delft van de pilot geluidsadaptief bouwen op C-Bèta op Schiphol Trade Park. Het zijn maatregelen die zowel voor bestaande als toekomstige woonwijken bruikbaar kunnen zijn.

Via deze datavisualisatie is te zien hoe dit verschil in geluid klinkt. De nieuwe inzichten helpen om de leefbaarheid van de woonomgeving rond luchthavens te verbeteren en in de toekomst betere woonomgevingen te kunnen ontwerpen.

“De eerste resultaten van dit onderzoek zijn zeer positief”, zegt minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers. “Als kabinet willen we meer aandacht voor de leefomgeving rondom Schiphol, en deze manier van bouwen lijkt serieuze winst te kunnen opleveren voor de omwonenden. Het Rijk, de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlemmermeer onderzoeken hoe de volgende fase van dit experiment vorm kan krijgen, zo mogelijk in de vorm van een geluidsadaptief ontworpen wijk waar daadwerkelijk mensen wonen en pilots om bestaande woongebieden te transformeren.”

“Langdurige blootstelling aan geluid is onaangenaam en kan leiden tot psychische en door stress veroorzaakte ziekten. Het is daarom van belang om de wisselwerking tussen geluidsverspreiding en het ontwerp van straten en gebouwen te begrijpen”, zegt Martijn Lugten, onderzoeker bij AMS Institute, die het onderzoek leidde.

Urban Comfort Lab

Een jaar geleden is bij C-Bèta op Schiphol Trade Park het ‘Urban Comfort Lab’ opgericht. Het Urban Comfort Lab is een proefopstelling die woningen nabootst en is opgebouwd uit 120 zeecontainers. Daarmee is een jaar lang onderzocht of de mate waarin vliegtuiggeluid te horen is, minder wordt als het ontwerp van de gebouwen en hun plek verandert. Het onderzoek is uitgevoerd door AMS Institute en TU Delft. Andere partijen die meewerken zijn de Gemeente Haarlemmermeer, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS).

Vervolgonderzoek: gazons, groene muren en bomen

De onderzoekers zijn nog niet klaar. In het vervolgonderzoek bekijken ze wat het effect is van het toevoegen van gazons en groene muren en van het planten van bomen in straten. Waarschijnlijk wordt het te horen vliegtuiggeluid daardoor met nog eens drie decibel verlaagd. In een later stadium zal ook het effect van deze andere manier van bouwen op temperatuur en luchtvervuiling worden onderzocht.

Aanpak geluidshinder

Het onderzoek maakt deel uit van de aanpak van het kabinet om geluidoverlast in de omgeving van Schiphol te verminderen. Naast de innovatieve maatregelen zoals het geluidsadaptief bouwen, werkt het kabinet aan nieuwe regels voor vliegtuiggeluid. Ook komt er een geluidisolatieregeling voor woningen in de omgeving van Schiphol, op plekken waar het vliegtuiglawaai het grootst is. Een andere belangrijke stap is in juni 2022 genomen: het kabinet besloot toen om het aantal vluchten terug te brengen naar maximaal 440.000 per jaar. Naar verwachting is het proces daar naartoe in november 2024 afgerond.

Jurgen Nobel, wethouder Haarlemmermeer Luchthavenzaken en Woningbouw, is blij met de resultaten. “Wij kijken in Haarlemmermeer veel naar manieren om de negatieve effecten van de luchtvaart, die ons ook zoveel economische voorspoed geeft, te verminderen. Daarom zijn wij vanaf het begin nauw betrokken bij dit onderzoek. Het verbeteren van de leefomgeving is altijd een speerpunt bij ons. Dus dan is dit goed nieuws. Het zou mooi zijn als we nu een echte woonwijk kunnen bouwen, met de inzichten die uit dit onderzoek komen.”

Bron: Rijksoverheid, Gemeente Haarlemmermeer, AMS Institute