Energiecoöperatie Schiphol Trade Park en Liander tekenen balanceringsovereenkomst

  29 november 2021  |    Energiecoöperatie, Innovatie, Nieuws

Donderdag 25 november hebben Energiecoöperatie Schiphol Trade Park en netbeheerder Liander een balanceringsovereenkomst getekend voor een gezamenlijke pilot voor een innovatieve en duurzame oplossing voor het capaciteitsprobleem op Schiphol Trade Park, een ontwikkeling van SADC (Schiphol Area Development Company). Hiermee is de intentieverklaring van april 2021 bekrachtigd.

Energiecoöperatie Schiphol Trade Park is een collectief van SADC en gevestigde bedrijven en bedrijven die nu met hun nieuwbouw bezig zijn op Schiphol Trade Park. In nauwe samenwerking met Liander en technologiebedrijf Spectral hebben zij een duurzaam en innovatief concept van collectieve energievoorziening op Schiphol Trade Park ontwikkeld. Met dit concept investeert SADC in kennis en technologie voor de toekomst en wordt tevens een oplossing voor het tekort aan stroomtransportcapaciteit op Schiphol Trade Park gecreëerd.

De transitie naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar lokaal energiesysteem vraagt om een collectieve duurzame ambitie van de bedrijven. De bedrijven op Schiphol Trade Park hebben hierin een eerste stap gezet door het opzetten van de coöperatie. Arnoud van der Wijk, projectmanager SADC : “Dat vraagt om visie, vertrouwen en intensieve samenwerking. De capaciteit in het stroomnet wordt lang niet altijd volledig benut. Dit betekent dat er op momenten van onderbenutting er ‘vrije ruimte’ is voor alle bedrijven op Schiphol Trade Park om te gebruiken. De schaarse (net)capaciteit wordt zo slim met elkaar gedeeld.”

Innovatief denken bij schaarste

De grote vraag naar elektriciteit in Nederland leidt op verschillende plekken tot knelpunten op het elektriciteitsnet. De tijd die nodig is om het elektriciteitsnet uit te breiden komt vaak niet overeen met bijvoorbeeld de realisatie van een bedrijventerrein. Huibert Baud, directeur Klant & Ontwerp van Liander: “Wij doen er alles aan om onze klanten op tijd te voorzien van energie. In de samenwerking met Energiecoöperatie Schiphol Trade Park onderzoekt Liander nieuwe manieren om samen met andere partijen meer ruimte te vinden op het bestaande net.” Tegelijkertijd werkt Liander hard om het elektriciteitsnet uit te breiden, zodat de benodigde capaciteit in de toekomst beschikbaar is.

Slim verdelen in virtueel net

Partijen mét en partijen zónder stroomcapaciteit worden in een virtueel net (een software gestuurd systeem over het bestaande net) samengebracht en delen daar de capaciteit met elkaar. Alleen tijdens piekmomenten wordt de beschikbare netcapaciteit aangevuld met (zonne)energie uit batterijen, en indien het echt niet anders kan met gasgeneratoren.

Door de combinatie van onder andere realtime metingen, slimme sturing en piek opwekvoorzieningen wordt maximaal gebruik gemaakt van de beschikbare netcapaciteit. Technologiebedrijf Spectral heeft de software voor dit concept ontwikkeld.

Philip Gladek, CEO Spectral: “Vanuit onze holistische visie op energietransitie kijken wij altijd naar de meest impactvolle integrale systeemoplossing. Deze integraliteit is noodzakelijk om dit soort complexe technologische uitdagingen te kunnen tackelen. Het mooie aan deze oplossing op Schiphol Trade Park is dat de gehele elektriciteitsketen, van onderstation tot achter de meter bij de aangesloten bedrijven, realtime kan worden geoptimaliseerd. We hopen hiermee een toekomstbestendige en schaalbare oplossing te introduceren om de toenemende congestie uitdaging het hoofd te kunnen bieden en ruimte te maken voor lokale duurzame energie.”

Momenteel worden de gevestigde bedrijven op het balanceringsplatform van Energiecoöperatie Schiphol Trade Park aangesloten. Het eerste bedrijf zonder transportcapaciteit zal in het eerste kwartaal van 2022 worden aangesloten.

V.l.n.r. Harold Lek (SADC), Bart Blokland (Projectteam Energiecoöperatie), Arno Jansen (SADC), Philip Gladek (Spectral), Huibert Baud (Liander). Projectmanager Arnoud van der Wijk ontbreekt op de foto.