Green Datacenter Campus: versterking digitale infrastructuur

  6 maart 2017  |    Nieuws

Schiphol Trade Park en gemeente Haarlemmermeer zetten met Green Datacenter Campus vol in op versterking digitale infrastructuur

In de Nationale Smart City Strategie NL is onlangs geconstateerd dat Nederland internationaal achterblijft met de realisatie van een hoogwaardige, open, supersnelle en veilige digitale infrastructuur. Gemeente Haarlemmermeer, Schiphol Group en SADC zetten met de realisatie van een Green Datacenter Campus op Schiphol Trade Park in Hoofddorp vol in op versterking van de internationale digitale concurrentiepositie. De Green Datacenter Campus is een efficiënt en vooral duurzaam datacenter-ecosysteem met een omvang van 20 hectare. De campus trekt internationaal veel aandacht, naar verwachting zullen de eerste datacenters zich in 2018 vestigen.

Schiphol Trade Park heeft de ambitie om voorop te lopen in duurzaamheid en innovatie. Het gebied van ongeveer 140 hectare netto, heeft sinds 2015 een BREEAM**** certificering. Schiphol Area Development Company (SADC) en stichting Green IT Amsterdam werken sinds 2016 samen om  duurzaamheid en digitale infrastructuur  te verbinden. Deze samenwerking heeft geleid tot het concept van de Green Datacenter Campus voor Schiphol Trade Park. Adam Elzakalai (wethouder gemeente Haarlemmermeer): “De Metropoolregio Amsterdam, waar gemeente Haarlemmermeer onder valt, is nu al een populaire vestigingsplek voor datacenters. Wij bieden daar ook ruimte voor, om zo de economisch kansen, die de digitale economie genereert, te benutten.”

De campus is een plek waar datacenters, servicepartners en datacenterspecialisten uit de IT, energie, engineering en kennisinstellingen een datacenter ecosysteem vormen. De voordelen voor datacenters zijn onder andere de beveiliging van de campus op gebiedsniveau, voldoende stroom doordat Alliander een nieuw stroomstation van 400 MVA realiseert en ruimte om uit te breiden en zo te profiteren van de sterke connectiviteit (vanwege de nabijheid van ’s werelds grootste internetknooppunt AMS-IX). Vanuit de Green Datacenter Campus ontstaan unieke mogelijkheden om baanbrekende initiatieven te faciliteren, zoals stabiele integratie van duurzame energie en uitwisseling van warmte. Zo kan het aanbod van restwarmte gebundeld worden in één infrastructurele voorziening en bijvoorbeeld gekoppeld worden aan het naastgelegen kassengebied. Samen met GreenIT Amsterdam en marktpartijen wordt gezocht naar innovatieve oplossingen die bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie.

André van den Berg (CCO Schiphol): “De ontwikkeling van de Green Datacenter Campus versterkt de mainportpositie van Amsterdam Airport Schiphol. De verdere ontwikkeling van digitale infrastructuur is ook voor de toekomst van Schiphol van cruciaal belang.”