IT als vliegwiel voor verduurzaming

  8 februari 2016  |    Interview

Een gesprek met Jaak Vlasveld directeur Green IT Amsterdam over verduurzamen, de noodzaak voor waarborgen van continuïteit en de grote kansen die zich aandienen.

Of je nu thuis zit of aan het werk bent. Niemand kan nog zonder de digitale wereld. Een uitzondering daargelaten. Dit gaat gepaard met een niet aflatende groei van de behoefte aan bandbreedte en data. Daaruit volgt logischerwijs de toenemende vraag naar een geschikte locaties voor datacenters. Een complexe vraag om in te voorzien, zeker omdat SADC ook de ambitie heeft uitgesproken om de transitie naar een circulaire economie te faciliteren. De alsmaar groeiende energievraag en verduurzaming staan haaks op elkaar. Of toch niet?

Hoe gaat dat samen, verduurzamen en meer IT en datacenters?

Jaak laat een pauze vallen … “Er doet zich een mooie gelegenheid voor. Juist omdat elk bedrijf de dienstverlening van datacenters steeds harder nodig heeft. Alle verduurzaming die je realiseert in die sector, heeft een effect op de verduurzaming in de overige sectoren. Zie het als een vliegwiel. Daarbij biedt de gecombineerde rekenkracht van al die computers steeds meer mogelijkheden, ook voor duurzame initiatieven buiten de IT-sector.”

Kun je een voorbeeld uit de praktijk geven?

“Universiteitsgebouwen op het Science Park Amsterdam worden met restwarmte van de datacenters verwarmd. Op Schiphol Trade Park, een van de SADC-parken die nu op de tekentafel ligt, denken wij op planniveau al na over de energievraag en het -aanbod. Welke koppelingen zijn er nodig? Waar zitten afnemers, waar komt energie vandaan en hoe kunnen we de uitwisseling van de verschillende vormen van energie zo goed mogelijk in het landschap opnemen, zonder dat je nu al exact weet waar die bedrijven komen te zitten?”

Wat merkt de consument hiervan?

Na een korte pauze vult Jaak aan “Niet alleen netwerkbedrijven, energiebedrijven, maar woningcorporaties hebben data over energiegebruik, energietransport, opwek enzovoorts. Met de huidige ICT-modellen kan de sector ervoor zorgen dat bewoners maatwerkadvies krijgen. Welk type renovatie loont in individuele gevallen het meest: lonen zonnepanelen, hoeveel (zonne)warmte is er? Wellicht een collectief zonnedak in de buurt? In de toekomst kunnen bewonerscollectieven misschien ook gebruik maken van weersvoorspellingen om gezamenlijk alvast energie in te kopen op de energiemarkt, of om het opladen van de auto’s in de buurt even uit te stellen. Dat kan alleen dankzij de groei van de ICT sector en de focus op de ‘groene zaak’.”

Wat is de meest veelbelovende innovatie?

“Ik geloof niet in 1 grote klapper. Op dit moment worden er grote stappen gezet op verduurzaming van energiesystemen met behulp van IT. Neem alleen al de flexibilisering van energielevering en –vraag, ook die van datacenters zelf. Of de opslag en transport van energie (levensduur van batterijen, smart grids). Of wat te denken van het collectief gebruik van daken voor zonnecellen. Er zijn zoveel pilots en experimenten op allerlei schaalniveaus.” Jaak praat vol enthousiasme.

Is er nu geld te verdienen met verduurzamen of is het alleen MVO?

“Verduurzaming van de datacenters gaat veel verder dan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De energierekening is hun grootste kostenpost. Als je alternatieve energiebronnen kunt onderzoeken en gebruiken en ook nog de restwarmte nuttig in kunt zetten, dan is dat goed voor je onderneming, nu en later. En vergeet de bijvangst niet. Onze sector kan hiermee nationaal, maar zeker ook internationaal een voortrekkersrol spelen. Je bent zo straks als sector een heel geloofwaardige partner bij elke verduurzaming, voorspelt Jaak. “Zie het als een exportproduct, zoals het Nederlandse watermanagement. Eerst experimenteren op kleine schaal, daarna lokaal implementeren en vervolgens verder vermarkten en exporteren.”

Kan je ook te snel ‘vergroenen’?

“Dat moet je eigenlijk niet aan mij vagen.” Zo verontschuldigt Jaak zich. “Maar de horizon voor datacenters en de partijen die de infrastructuur bedenken en realiseren verschilt enorm. Voor Alliander en andere netwerkleveranciers en energiebedrijven denk je in 40 jaar. Wil je in de branche voor datacenters de concurrenten voor blijven, dan moet je eerder denken aan een jaar. De innovaties in de wereld volgen elkaar snel op. Maar als je praat over vergroening van de energie, dan denkt een datacenter eigenaar gelijk: ‘wat doet dat met de continuïteit van mijn bedrijf’?’ Als je hun energiehuishouding anders wilt organiseren, dan kan dat alleen in nauwe samenwerking, zorgvuldig en met heldere afspraken.”

Waarom de samenwerking met SADC?

“SADC heeft de fysieke locaties voor de experimenten. Maar tegelijkertijd heeft ze ook de visie en de mogelijkheden om op een industriële schaal een groene datacampus te faciliteren, bijvoorbeeld op Schiphol Trade Park. Zij anticipeert daarmee op de behoefte aan ruimte voor datacenters. En tegelijkertijd houdt ze de verre horizon in de gaten. Welke maatregelen, welk netwerk en welke faciliteiten moeten we samen treffen of neerleggen om met die sector te verduurzamen. En ze laten ook ruimte over voor verandering of verrassing.”

OVER GREEN IT AMSTERDAM

Een consortium dat met IT de energietransitie wil helpen mogelijk maken. Met een programmabureau dat partijen en kennis bij elkaar brengt. Elke partij neemt zijn rol bij de verduurzaming van de IT-sector. Denk daarbij dus aan datacenters, datacenterspecialisten, ingenieursbureaus, de netwerk- en energieleveranciers, applicatieleveranciers, de IT bedrijven en gebiedsontwikkelaars. GREEN IT AMSTERDAM maakt zich zo sterk voor de verduurzaming van en met de IT sector.