Lopende projecten verduurzaming bedrijventerreinen

  15 februari 2021  |    PHB

Er zijn inmiddels al veel initiatieven opgestart in de Metropoolregio Amsterdam. We lichten hier twee koplopers uit.

SAENZ U.A.
SAENZ U.A. is een coöperatieve vereniging van, voor en door ondernemers opgestart in 2016. De aangesloten bedrijven zijn uitsluitend bedrijven gevestigd in Wormerveer op de bedrijventerreinen Noorderveld en Molletjesveer. Sinds 2020 kunnen ook bedrijven zich aansluiten gevestigd op de aangrenzende bedrijventerreinen in Wormer en Assendelft-Noord. SAENZ streeft naar drie keer beter, waarbij stap voor stap wordt toegewerkt naar het ultieme doel; de lokaal opgewekte energie te koppelen aan het lokale verbruik:

 • Fase 1
  • Verlaging van de energiekosten van de deelnemende bedrijven. Minder energie verbruiken door rendabele energiebesparing. Gezamenlijke inkoop van energie uit duurzame bronnen.
 • Fase 2
  • Het initiëren, coördineren en realiseren van projecten gericht op het lokaal opwekken van groene energie.
 • Fase 3
  • Het surplus aan energie leveren aan derden in de regio en daarbij fungeren als opslaggebied voor energie.

Er zijn circa 70 bedrijven aangesloten die gezamenlijk een verbruik hebben van ca. 5 MW en een gasverbruik van 600.000 m3. In z’n totaliteit is dat geschat circa 20% van het totale verbruik op het bedrijventerrein Noorderveld/Molletjesveer.

De afgelopen jaren zijn op het bedrijventerrein onder coördinatie van SAENZ nu zo’n 18.000 zonnepanelen geplaatst verdeeld over circa 40 bedrijfsdaken. Op dit moment is SAENZ actief met de volgende projecten:

 • het plaatsen van elektrische laadpalen, en laadpleinen bij bedrijfsverzamelgebouwen;
 • onderzoek naar het realiseren van een lokaal energieplatvorm (koppeling lokale opwek versus lokaal verbruik);
 • onderzoek naar opslagmogelijkheden duurzame energie;
 • onderzoek naar “delen” van energie en warmte met woningen. Dit in samenwerking met de ontwikkelaar van het wooncomplex;
 • het realiseren van zonnepanelen-projecten op bedrijfsdaken van aangesloten leden.

Meer informatie is te vinden op de website van SAENZ U.A.

GreenBiz IJmond
GreenBiz IJmond is een vereniging voor en door ondernemers. Doel is om ondernemers en gemeenten te helpen met het verduurzamen van hun bedrijf en het bedrijventerrein. Concreet betekent dit dat het initiatief gericht is op de thema’s energie besparen, duurzame energie opwekken, educatie en circulaire economie. GreenBiz IJmond heeft de ambitie om de bedrijventerreinen in de IJmond energiepositief te maken door de bedrijven op deze terreinen te ondersteunen bij het verwezenlijken van hun eigen duurzaamheidsambities op basis van een collectieve aanpak van ondernemers. De huidige activiteiten van GreenBiz IJmond worden uitgevoerd in de IJmond regio.

In de gemeenten Beverwijk Uitgeest, Velsen en Heemskerk zijn zogenoemde GreenBiz Deals getekend. Inmiddels hebben meer dan 60 ondernemers in verschillende gemeenten de GreenBiz Green Deal getekend. Hieruit blijkt dat de samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven werkt en effect heeft in termen van CO2 reductie- en een verlaging van het energieverbruik. Doel is om dit verder uit te breiden/ op te schalen. Meer informatie is te vinden op de website van GreenBiz IJmond.

Nog meer lopende initiatieven
Ook op veel andere bedrijventerreinen in de regio lopen er duurzaamheidsprojecten. Voorbeelden zijn onder andere De President, Airport Business Park Lijnden en Schiphol Logistics Park in de gemeente Haarlemmermeer, Havenkwartier, Zeverijnstraat en Kerkelanden in de gemeente Hilversum, Waarderpolder in de gemeente Haarlem en Business Park Amsterdam Osdorp en Food Center Amsterdam in de gemeente Amsterdam.

Indien er vanuit de gemeente of ondernemersvereniging plannen zijn, neem contact met ons op en wij helpen je op weg. Maatwerk en advies en ondersteuning vanuit behoefte staan hierin centraal.