Opknapbeurt Middenhavengebied IJmuiden goed geslaagd

  23 maart 2017  |    Nieuws

Het Middenhavengebied in IJmuiden wordt zienderogen aantrekkelijker. Met behulp van het zogeheten beeldkwaliteitsfonds van de Provincie Noord-Holland en de gemeente Velsen hebben enkele ondernemers geïnvesteerd in het opknappen van hun gevels en voorterreinen.

Zo zijn de panden van het vrieshuis Kloosterboer voorzien van nieuwe panelen, waardoor de uitstraling van de Trawlerkade is verbeterd. In totaal zijn acht aanvragen voor subsidie uit het stimuleringsfonds toegekend. Behalve de Trawlerkade zijn ook panden aan de Industriestraat, Middenhavenstraat en Haringkade opgeknapt.

Het fonds is een succes, maar de ‘pot’ is nu leeg. De provincie betaalde de regeling; hierdoor kon 25% van de investering worden gesubsidieerd. Vanwege het succes hoopt het college van burgemeester en wethouders op een volgende, vergelijkbare regeling. Er wordt sowieso flink geïnvesteerd in het Havengebied IJmuiden. Naast het opknappen van gevels en voorterreinen zijn ook wegen en rioleringen verbeterd.

Middenhavengebied

Op de foto: oude en nieuwe situatie bedrijfspand aan de Haringkade.

Bron: Gemeente Velsen