SADC partner van MVO Nederland

  1 september 2016  |    Nieuws

SADC is onlangs partner geworden van MVO Nederland. Voor SADC is MVO vanzelfsprekend en noodzakelijk in haar eigen bedrijfsvoering en business model. Naast financieel rendement met de verkoop van bedrijfslocaties streeft SADC ook naar maatschappelijk rendement door het creëren van arbeidsplaatsen, een bijdrage te leveren aan de transitie naar circulaire economie en het versterken van de concurrentiepositie van de regio.

Circulaire gebiedsontwikkeling

SADC past circulaire principes toe op gebiedsontwikkeling. SADC gebruikt haar kennis, praktijkervaring en netwerk om tot een voorbeeldaanpak van circulaire gebiedsontwikkeling te komen.

Denk bij circulaire gebiedsontwikkeling aan:
 • hergebruik van materialen in de openbare ruimte
 • inzet en opwekking van hernieuwbare energie
 • het flexibel en divers inrichten van gebieden voor een waardevaste de toekomst.
Voorbeelden van activiteiten:
 • Bedrijven worden geïnformeerd over de bedrijfseconomische voordelen van circulaire economie
 • Circulair inrichtingsplan Valley in Schiphol Trade Park
 • Circulair inrichtingsplan PolanenPark
 • Biobased brug Schiphol Logistics Park
 • Duurzaamheidsvereisten in aanbesteding voor Schipholparkeren Greenpark Aalsmeer
 • Nieuwe vestigers Bedrijvenpark Amsterdam Osdorp aansluiten op WKO systeem
 • Gebouweigenaren bewust maken van energieverbruik met online tool op Business Park Amsterdam Osdorp
 • Acquisitie en marktkennis mede richten op circulaire bedrijven
Circulaire eigen bedrijfsvoering

SADC hanteert ISO 26000 als richtlijn waarbij de focus ligt op het circulair uitvoeren van de eigen bedrijfsvoering: practice what you preach. SADC stelt verder de hoogste standaarden aan integriteit en bij het afleggen van verantwoording aan onze (publieke) aandeelhouders.

Voorbeelden activiteiten:

 • Afval verminderen en scheiden
 • Training circulair aanbesteden voor aandeelhouders en samenwerkende overheden
 • Papierloos kantoor & groen IT-beleid (leasen laptops t.b.v. recycling)
 • Groen leasecontract bedrijfsauto’s met CO2 compensatie
 • Huisvesting in duurzaam kantoorpand