Themadag: Verder met stedelijke kavelruil

  27 januari 2017  |    Nieuws

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het kadaster organiseren 16 maart de themadag ‘Verder met stedelijke kavelruil’. Deze bijeenkomst is een vervolg op de Expertmeetings Stedelijke Herverkaveling die eerder door het Kadaster zijn georganiseerd. Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen informeert u hier gaat verder over.

Stimuleringsprogramma
Het ministerie en het Kadaster zijn samen een programma gestart om stedelijke kavelruil te stimuleren. Stedelijke kavelruil biedt eigenaren van onroerend goed de mogelijkheid om op vrijwillige basis met elkaar in gesprek te gaan en samen afspraken te maken over een nieuwe inrichting van het gebied. Het programma ondersteunt een aantal pilotprojecten, stelt hulpmiddelen beschikbaar en deelt kennis en ervaring. De projecten variëren van ontwikkeling van de binnenstad tot het aanpakken van leegstand in de retail.

Verder met stedelijke kavelruil
Natuurlijk wordt op de themadag de voortgang van de pilotprojecten met u gedeeld. Daarnaast wordt u door diverse  sprekers bijgepraat over de werkwijze, randvoorwaarden, ontwikkelingen en financiële aspecten van stedelijke kavelruil. Ook komen leegstand- en vernieuwingsvraagstukken in verschillende interactieve workshops aan bod.

Themadag ‘Verder met stedelijke kavelruil’
16 maart 2017 ‘Muntgebouw Utrecht’
13.00 uur – 16.30 uur

Aanmelden en meer informatie
Graag ontvangen wij uw aanmelding vóór 1 maart 2017.

Actuele informatie over het programma en de sprekers vindt u op de website stedelijkekavelruil.com.

Toegang kosteloos voor:
• Beleidsmedewerkers en bestuurders RO en EZ van gemeenten en provincies
• Ingenieur- en Adviesbureaus voor ruimtelijke ontwikkelingen en leegstandvraagstukken
• Vastgoednotarissen
• Vertegenwoordigers van universiteiten
• Vertegenwoordigers van bedrijfs- en ondernemersverenigingen