Werkzaamheden Middenweg Aalsmeer: afsluiting van 2 april t/m 5 mei

  21 maart 2024  |    Nieuws

Waar: Middenweg tussen Braziliëlaan en Machineweg, Aalsmeer
Wanneer: Dinsdag 2 april t/m zondag 5 mei

Vanwege de herinrichting van de Machineweg is de Middenweg tijdelijk gesloten van dinsdag 2 april tot en met zondag 5 mei voor verkeer. Dit is onderdeel van de voorbereidingen op de aanleg van een nieuwe rotonde later dit jaar.

Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren is een afsluiting van de rijbaan en aangelegen fiets- en voetpaden noodzakelijk.

Omleidingen:

  • Gemotoriseerd verkeer: via Machineweg – Japanlaan – N231 – N201 – Middenweg, of Middenweg – Midden Dwarsweg – Aalsmeerderweg – Machineweg.
  • (Brom)fietsers en voetgangers: tijdelijk fietspad aan de zuidkant van de Middenweg en tijdelijke brug over de Machineweg.

Voorbereidende werkzaamheden rotonde Machineweg-Catharina-Amalialaan

Ook is van 18 maart tot 4 april het hardlooppad tussen de Bloemhof en de Middenweg afgesloten vanwege de aanleg van een fiets- en voetpad langs het bouwterrein. Ook komt er een tijdelijke brug over de watergang. Deze is voor fietsers en voetgangers gedurende de bouw van de nieuwe rotonde.

BouwApp

Om u gedurende het project op de hoogte te houden, maken we gebruik van de BouwApp. Deze app biedt updates over de voortgang, planning, hinder momenten, omleidingsroutes en stelt u in staat om direct contact op te nemen met de omgevingsmanager voor al uw vragen. Deze BouwApp is gratis te downloaden in de Playstore / Appstore. Volg het project ‘Reconstructie Machineweg’ in de app. U kunt de voortgang ook volgen via de website: www.debouwapp.nl

Download de BouwAPP via de QR code.