Werkzaamheden starten voor een betere bereikbaarheid van de regio Aalsmeer (N231)

  11 oktober 2023  |    Nieuws

Er wordt een snelle verbinding voor het vrachtverkeer van en naar de bloemenveiling van Royal FloraHolland en een duurzame voetgangersbrug over de Legmeerdijk (N231) met twee nieuwe HOV-haltes gerealiseerd. Deze werkzaamheden zijn medio 2024 gereed.

Oktober 2023 start de aannemer met het aanleggen van de fundering voor de nieuwe ingang voor het vrachtverkeer naar het terrein van Royal FloraHolland. Vervolgens wordt er geasfalteerd. Eind 2023 zijn deze werkzaamheden afgerond en wordt de nieuwe ingang opengesteld. De werkzaamheden van de bouw van de voetgangersbrug over de Legmeerdijk (N231) en de twee HOV-haltes starten ook in oktober 2023. De aannemer begint met het aanbrengen van de funderingspalen voor de voetgangersbrug.

Lees hierover meer op de website van provincie Noord-Holland: Werkzaamheden starten voor een betere bereikbaarheid van de regio Aalsmeer (N231) – Provincie Noord-Holland