12 oktober PHB Webinar Klimaatadaptatie op bedrijventerreinen

  7 september 2023  |    PHB

PHB organiseert 12 oktober (15.00 – 16.00 uur) het webinar Klimaatadaptatie op bedrijventerreinen. Dit gratis webinar is bedoeld voor ondernemers, gemeentes en parkmanagementverenigingen in de Metropoolregio Amsterdam.

Is klimaatadaptatie nodig voor de bedrijfscontinuïteit?

Jazeker! Klimaatverandering is niet alleen een groeiende uitdaging voor onze samenleving, maar zeker ook voor ondernemers op bedrijventerreinen. De bedrijfscontinuïteit is kwetsbaar, ook al wordt dat nu soms nog niet zo ervaren. Maar de negatieve effecten op bedrijventerreinen zijn er zeker. 87% van het bedrijventerreinoppervlak loopt bijvoorbeeld bij hevige neerslag onder water, en zijn in de zomer ware hitte-eilanden. Aanpassingen zijn nodig tegen oververhitte producten, machines en mensen, of instromend regenwater en onbegaanbare wegen. Door wateroverlast kunnen elektra, voorzieningen en andere installaties uitvallen. Het riool kan problemen geven.

Aan de andere kant is er gelijktijdig door drogere ondergrond een grote kans op versnelde bodemdaling, funderingsschade en andere schade aan constructies door dalende grondwaterstanden.

Investeren in klimaatadaptatie kan ervoor zorgen dat een bedrijventerrein duurzaam en levensvatbaar blijft op de lange termijn, zelfs bij veranderende klimaatomstandigheden. Dit kan de waarde van het terrein op lange termijn beschermen en mogelijk zelfs verhogen. Niet alleen door het beheersen van risico’s en financieel, maar het draagt ook bij aan een beter milieu, maatschappelijk welzijn en de reputatie van het bedrijventerrein.

Kortom, klimaatadaptie op bedrijventerreinen is zeker een actueel onderwerp dat om aandacht en actie vraagt.

Wat kunt u verwachten?

Het webinar geeft inzicht in de uitdagingen waarmee ondernemers op bedrijventerreinen worden geconfronteerd als gevolg van klimaatverandering. Maar ook aan de orde komen mogelijkheden om klimaatadaptatie als een gezamenlijk thema aan te pakken, waarbij overheid en ondernemers samenwerken om effectieve oplossingen te vinden. PHB zal tot slot kort toelichten waar zij, kosteloos en onafhankelijk, ondersteuning kan bieden.

Sprekers

Bij Frank Voorbergen (PHB) en side kick Wiedo Mulder (PHB Projectmanager Klimaatadaptatie) zullen de volgende sprekers aan tafel plaatsnemen:

  • Nick Groen (Bouwbedrijf Groen, Beverwijk)
  • Jacco de Wit (Gemeente Heemskerk)
  • Stan Verstraete (Waarderpolder Haarlem Business Park)
  • Ruud Meijer (Gemeente Haarlem)
  • Jacobien Crol (Provincie Noord-Holland)
  • Sharma van Eer (Rainproof)
  • Hendrik Visser (Bedrijventerrein HoogTij, Zaandam)
  • Mees van Milligen de Wit (SPATwater)

Datum en Tijd

Donderdag 12 oktober 2023, 15:00-16:00 uur

Webinar

Het betreft een webinar. Na aanmelden krijgt u namens PHB van Webinars.nu een inlogcode.

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor het webinar.

Al gezien?
Heeft u trouwens al de PHB-video van Waarderpolder Haarlem Business Park over klimaatadaptatie gezien?