Klimaatadaptatie

Ondernemers ervaren steeds meer de gevolgen van de klimaatverandering, en de inrichting van bedrijventerreinen in het verleden. Door een combinatie van beide hebben ze te maken met onder andere wateroverlast en hittestress. Ondernemers kunnen daar met elkaar verandering in brengen met duurzame, dus toekomstbestendige, oplossingen. Wij ondersteunen hen bij de complexiteit van deze uitdagingen, de urgentie en noodzaak door kennis te delen en in gesprek te gaan over een plan van aanpak.

De ondernemers op Waarderpolder Haarlem Business Park hebben met elkaar al eerste stappen gezet. Stan Verstraete vertelt er in onderstaande video over. Lees onder de video meer over klimaatadaptatie op bedrijventerreinen.

Bedrijfscontinuïteit

Klimaatadaptatie is de sleutel tot het beschermen van bedrijfsactiviteiten tegen de toenemende risico’s die de veranderende omgeving met zich meebrengt. De klimaatverandering manifesteert zich in extreme weersomstandigheden, zoals hittestress en wateroverlast, die aanzienlijke gevolgen hebben voor ondernemers, klanten en medewerkers op bedrijventerreinen. We zien steeds vaker overstromingen, hittegolven en stormen die de bedrijfscontinuïteit bedreigen, infrastructuur beschadigen en zelfs de gezondheid en veiligheid van werknemers in gevaar brengen.

Daarom is het van groot belang om deze uitdagingen proactief aan te pakken. Wij kunnen u helpen u voor te bereiden op en weerstand te bieden tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Meer dan wateroverlast en hittestress

Naast het aanpakken van hittestress en wateroverlast, zijn ook vergroening, biodiversiteit en het bevorderen van een gezonde leefomgeving belangrijk. Door te investeren in groene infrastructuur en het bevorderen van een harmonieuze wisselwerking tussen wonen en werken op en bij bedrijventerreinen, versterken we niet alleen de economische en sociale waarde van de lokale omgeving, maar dragen we ook bij aan het welzijn van werknemers en de gezondheid van de gemeenschap.

Alleen samen

Samenwerking tussen publieke en private partijen, zoals parkmanagement, ondernemers, gemeenten en provincie, is hierbij essentieel. PHB kan partijen bij elkaar brengen om een gezamenlijke aanpak van klimaatadaptatie te realiseren. Alleen samen kan de veerkracht van bedrijventerreinen worden vergroot en duurzame groei worden gestimuleerd.

Neem contact met ons op om te bespreken welke klimaatadaptieve maatregelen op uw bedrijventerrein kunnen worden gerealiseerd.

PHB Webinar Klimaatadaptatie op bedrijventerreinen

12 oktober 2023 organiseerde PHB een webinar over klimaatadaptatie op bedrijventerreinen. Dit webinar is hieronder terug te kijken.

Meer informatie?

Marisol Elisabeth

06 – 82 80 99 45

m.elisabeth@sadc.nl

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang uitnodigingen voor onze bijeenkomsten.