Floraweg geopend

  28 maart 2024  |    Nieuws

Met het onthullen van het straatnaambord Floraweg is de weg die al enige tijd onder de Hornweg doorloopt officieel geopend. De tunnel verbindt Royal FloraHolland via de Middenweg met de N201 en geeft zo vrachtwagens vanaf het Royal FloraHolland terrein ruim baan zonder het overige verkeer te hinderen. De werknaam Ongestoord Logistiek Verbinding (OLV) is daarmee officieel vervallen.

Wethouders Bart Kabout (ruimtelijke ordening en verkeer), Sven Spaargaren (economie en bedrijven) en David van Mechelen (CFO Royal FloraHolland) namen de nieuwe weg in gebruik. Ze reden als eersten met een vrachtwagen over de weg en onthulden de straatnaam Floraweg. “Een veilige en snelle ontsluiting van het terrein van Royal FloraHolland  op de N201 is een mooie aanvulling op ons wegennet en verbetert de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid in Aalsmeer”, zegt wethouder Bart Kabout. “En het is economisch gezien een prachtige stap dat de afleversnelheid van de producten van Royal FloraHolland met deze verbinding een stuk groter is geworden”, voegt wethouder Sven Spaargaren eraan toe. David van Mechelen is blij dat hiermee de Sierteeltsector verder kan excelleren in de regio Aalsmeer.

Ongestoord Logistieke Verbinding

De eerste plannen voor een slimme verbinding van Royal Flora Holland met Schiphol ontstonden al rond 2000. Er waren zelfs eerst plannen voor een buisverbinding tussen de bloemenveiling en de luchthaven, maar die plannen bleken te duur. Wel is daardoor de werknaam Ongestoord Logistieke Verbinding ontstaan.

Project met veel samenwerking

In het project is samengewerkt door de provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam, Royal FloraHolland, de Vereniging voor Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB) en Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V. Het geld kwam van het ministerie

van Economische Zaken, de provincie, de Vervoerregio, Royal FloraHolland en de VGB.