HIRB-tender geopend: inschrijven tot 26 april 2018

  9 april 2018  |    Nieuws

De HIRB-tender voor 2018 is op 2 april voor het aanvragen van fysieke maatregelen geopend. Er zijn een aantal wijzigen ten opzichte vorig jaar.

  1. Fysieke maatregelen (€ 2.100.000)

Hiervoor kan subsidie aangevraagd worden voor de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen. De subsidieverlening gaat via een tender, projecten worden beoordeeld en gescoord volgens de rangschikkingscriteria. Belangrijke wijzigingen dit jaar zijn, dat er nu ook een aanvraag ingediend kan worden voor procesmaatregelen en er is een wijziging in de rangschikkingscriteria. Klik hier voor meer informatie.

De prioriteitenlijsten zijn in overleg met gemeenten aangepast in het programma en geven een overzicht van de verouderde bedrijventerreinen die in aanmerking komen voor HIRB subsidie.

 De tender opent 2 april en sluit 26 april.

Behalve een aanvraag voor de HIRB-subsidie, kunt u ook voor de OTW aan aanvraag indienen:

  1. Ondersteuning toekomstbestendige werklocaties (OTW)

Met deze regeling wordt ingezet op het ondersteunen van processen op 3 thema’s:

Beheer bedrijventerreinen

Duurzame Maatregelen op bedrijventerreinen

Transformatie van bedrijventerreinen en kantoren

Digitale infrastructuur

Het doel van deze ondersteuning is dat gemeenten en bedrijven hierdoor maatregelen kunnen nemen om de bedrijven en bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken en houden.

De subsidieregeling werkt op volgorde van ontvangst, projecten kunnen subsidie aanvragen totdat het subsidieplafond is bereikt.

Wist u dat er dit jaar een leuk HIRB-magazine opgemaakt is? Klik hier om deze te bekijken.

Meer informatie over de subsidieregelingen en de aanvraagformulieren is te vinden op onze website: www.noord-holland.nl via het Digitaal Loket, onderdeel Actuele subsidies.

 

Bron: Provincie Noord-Holland