Leefbaar & Gezond

Waarom ‘leefbaar en gezond’?

Leefbaarheid en gezondheid is een primair uitgangspunt bij de verdere ontwikkeling en inrichting van Schiphol Trade Park. De huidige schaarste op de arbeidsmarkt en de Covid-pandemie hebben gezorgd voor een verandering in de manier waarop mensen (willen) werken en hun werkomgeving ervaren. Voor bedrijven die zich op Schiphol Trade Park vestigen en talent willen aantrekken en houden, een belangrijk aspect.

Waar staan we op dit moment?

Werklocaties die passen bij deze veranderende vestigingseisen van bedrijven en voorkeuren van werknemers, kenmerken zich door een zeer hoge verblijfskwaliteit, met een variëteit aan werk- en leefmilieus. We hebben bij zowel de gemeente Haarlemmermeer als bij bedrijven en bewoners input op te halen voor de uitwerking van de visie Leefbaar en gezond Schiphol Trade Park. We gebruiken de visie voor het formuleren van een concreet uitvoeringsprogramma 2023 en een roadmap richting 2030. Het uitvoeringsprogramma en de roadmap zullen in het najaar van 2022 voorgelegd worden aan de aandeelhouders.

Wat komt er in het uitvoeringsprogramma 2023 te staan?

In het uitvoeringsprogramma komen innovatieve maatregelen te staan die vanaf 2023 bijdragen aan een gezond en leefbaar Schiphol Trade Park. Het kan hierbij gaan om innovaties op het gebied van natuur en biodiversiteit, circulariteit, milieu en mobiliteit (hardware) als om initiatieven op het gebied van voerding, community, ontspanning en beweging (software).