Digital Twin

Update: De Digital TWIN van SADC is genomineerd voor de Computable Award, categorie Overheidsprojecten

Wij ontwikkelen – samen met onder andere gemeente Amsterdam, gemeente Haarlemmermeer, provincie Noord-Holland en Schiphol Group – een Digital Twin van de Airport Corridor: het gebied van de Amsterdamse Zuidas, via Schiphol tot Hoofddorp. De Metropoolregio Amsterdam staat voor een grote verstedelijkingsopgave. Binnen de Airport Corridor is ruimte voor de ontwikkeling van nieuwe, hoogwaardige en duurzame woon-werklocaties. Dit brengt wel uitdagingen met zich mee. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met de energietransitie en duurzame bereikbaarheid in een regio met zoveel mensen en beperkte ruimte?

Om de beste keuzes te maken voor de toekomst, moet je de economische en maatschappelijke consequenties kunnen overzien. Dat vraagt om actuele, bruikbare informatie. De databronnen die hiervoor nodig zijn, zijn nu vaak per thema verspreid over verschillende publieke en private partijen.

Daarom heeft SADC het initiatief genomen om samen met andere partijen, een Digital Twin van de Airport Corridor te ontwikkelen. Een innovatief instrument voor gebiedsontwikkeling, dat een digitale weergave van de werkelijkheid creëert en waarmee je alle relevante informatie kunt combineren, analyseren en simuleren. Zo kun je digitaal in beeld brengen, wat de gevolgen van bepaalde keuzes zouden zijn in de echte wereld. Bijvoorbeeld voor financiële waarde, duurzame bereikbaarheid of de bijdrage aan de Sustainable Development Goals. Met de Digital Twin willen we balans brengen in keuzes tussen samenleving, duurzaamheid en economie.

Bekijk hieronder de animatie waarin deze Digital Twin verder wordt toegelicht. Ook hebben we een FAQ over de Digital Twin opgesteld.

De basis staat, maar de Digital Twin is misschien wel nooit af. Daarover werd op de PROVADA 2022 door een panel over gediscussieerd. Het verslag van deze paneldiscussie is hier te lezen.