‘Naast Schiphol vliegen de uilen’

  21 december 2023  |    Nieuws

Op Binnenlands Bestuur verscheen in oktober 2023 een interview met Eva Klein Schiphorst (SADC) en Daphne Teeling (IVN Natuureducatie) over Schiphol Trade Park: werklandschap van de toekomst. Lees hieronder het volledige artikel.

Bij bedrijvigheid rondom het vliegveld denk je waarschijnlijk niet meteen aan natuur. Toch bombardeerde IVN Natuureducatie juist Schiphol Trade Park tot een van de inspirerende showcases van hun project ‘Werklandschappen van de toekomst’. ‘Ze zijn echt koploper in de categorie nieuwbouw en tonen ambitieus leiderschap’, zegt Daphne Teeling over het project van gebiedsontwikkelaar Schiphol Area Development Company (SADC).

Missie

Teeling werkt al zestien jaar bij IVN Natuureducatie, met als missie om mens en natuur te verbinden. In 2020 besloten Teeling en haar collega’s om naast natuurexcursies en het vergroenen van woonwijken en schoolpleinen zich ook te gaan richten op bedrijventerreinen. ‘Nederland telt zo’n 3.500 bedrijventerreinen, goed voor 30 procent van alle banen’, zegt Teeling. ‘Heel veel mensen zijn daar dus dagelijks aan het werk. Als die terreinen veranderen van grijs en onaantrekkelijk in biodivers en groen, dan versterkt dat ook de band van mensen met natuur.’

Vossen en uilen

Het publiek-private SADC had in 2020 al grootse ontwikkelplannen voor een 350 hectare groot logistiek bedrijventerrein bij Schiphol. Buurtbewoner en IVN-lid Corinne Kalisvaart zat daar niet echt op te wachten. In het groene gebied naast haar huis ziet ze tijdens wandelingen altijd veel dieren, bijvoorbeeld vossen en uilen. Foto’s plaatst ze op het Instagramaccount faunahaarlemmermeer dieren. Bij SADC mocht Kalisvaart de stem van de dieren vertolken in het opstellen van de ecologische visie voor het gebied. Ook de Vogelbescherming, kennisinstellingen en medewerkers van IVN praatten mee. In grote lijnen beoogt de ecologische visie dat er ná de ontwikkeling van het hele gebied meer dieren en plantensoorten leven dan ervóór.

Vroege timing

Het maakt SADC tot schoolvoorbeeld van wat IVN voorstaat, zegt Teeling. Ze raadt andere bedrijventerreinen ook aan om mensen uit de buurt te betrekken. Vroege timing is daarbij belangrijk. Teeling: ‘Als je de grond openlegt om het energievraagstuk aan te pakken, kun je meteen een landschappelijk plan maken voor biodiversiteit en klimaatadaptatie. Als je aan de voorkant slim inrekent, kun je veel meer doen voor dezelfde kosten.’

Prettiger

Het levert bovendien een prettiger omgeving op voor de mensen die er werken, vindt Eva Klein Schiphorst, directeur van SADC. Ze trad vorig jaar aan als directeur en schreef een nieuwe strategie tot 2030. Een van de speerpunten daarin is de zichtbaarheid van groene bedrijventerreinen rondom Schiphol. Klein Schiphorst: ‘We willen een duurzame look and feel om dit ook de buitenwereld te laten zien.’

Stoeptegels

Een ander speerpunt uit de nieuwe strategie is dat SADC innovatief wil zijn. Een voorbeeld daarvan zijn de stoeptegels en stoepranden in het Schiphol Trade Park: die zijn gemaakt van een nieuw soort ­beton. Het bedrijf Biobound maakt tegels met daarin gerecycled beton en olifantsgras. Dat olifantsgras is een snelgroeiende rietachtige plant, die al rondom Schiphol werd verbouwd om ganzen te weren. Met die duurzame ingrediënten heeft de bestrating een veel lagere CO2-voetafdruk dan normaal beton. Klein Schiphorst: ‘Als je verandering wilt, moet je ook dingen durven te doen die nog niet aan alle kanten beklopt en betast zijn. In de experimentele fase kun je het klein houden, maar als het werkt, draag je het groot uit. Dan hebben aandeelhouders er ook profijt van.’