Resultaten enquête: wat verwachten gemeenten en ondernemers van PHB?

  30 november 2017  |    Nieuws

Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB) wil continu verbeteren om gemeenten en ondernemers zo goed mogelijk van dienst te zijn. Om deze reden is een enquête gehouden over de ervaringen van de gemeenten en ondernemers met wie wij het afgelopen jaar hebben samengewerkt. Met een response van 67% op een bestand van 45 uitgestuurde enquêtes zijn de volgende belangrijkste conclusies te trekken:

 • Toekomstbestendigheid van werklocaties
  • Inzetten op circulaire economie, multifunctionaliteit & revitalisatie
 • Klassieke herstructurering van werklocaties
  • Hulp bij aanvragen HIRB, versterken projectorganisatie, verbinding leggen tussen overheid en ondernemers
 • Versterken basiskwaliteit van werklocaties
  • Focus op openbare ruimte, ondernemersparticipatie, parkmanagement
 • Duurzaamheid van werklocaties
  • Focus op collectieve energie & afvalverwerking, delen van grondstoffen

Lees hier de toelichting op de enquêteresultaten en de rol die men van PHB wenst.