SADC participeert in campus-onderzoek TU Eindhoven

  26 november 2015  |    Nieuws

Campusontwikkelingen staan de laatste tijd veel in de belangstelling. Mede door het grote succes van de High Tech Campus in Eindhoven, is bijna elke regio wel bezig één of meerdere campussen te ontwikkelen. De vraag is echter wat een campusontwikkeling succesvol maakt.

SADC ziet kansen voor het ontwikkelen van een campusmilieu bij Schiphol. Hiervoor willen wij graag meer inzicht in welke faciliteiten, mix van bedrijven, ruimtelijke lay-out en marketingstrategieën optimaal bijdragen aan een structurele versterking van de potentie en concurrentiepositie van een specifieke campuslocatie. Daarom participeren wij in het campusonderzoek dat de TU Eindhoven gaat uitvoeren.

In dit onderzoek wordt een internationale inventarisatie gedaan van campuslocaties. Daarbij staan twee vragen centraal:

  • Welke design factoren dragen bij aan het tot standkomen en verduurzamen van een vitaal ecosysteem/community van bedrijven? Wat zijn de (gedrags-)kenmerken van een ecosysteem dat in staat is de meerwaarde te creëren en hoe kan dit worden aangetoond?
  • Welke meerwaarde biedt welk campusconcept en -locatie voor welk type activiteit en welk type bedrijf? Welke uitkomsten van bedrijven kunnen gezien worden als specifieke campus benefits en hoe kan deze meerwaarde worden gekwantificeerd in initiatief- en beheerfasen?

Met de uitkomsten van dit onderzoek denken wij beter inzichtelijk te kunnen maken welke meerwaarde een campusmilieu voor gebruikers, eigenaren/investeerders en de regionale economie oplevert. En tevens met welke faciliteiten het business ecosysteem in dit campusmilieu de meeste synergie oplevert.