Verslag PHB Bijeenkomst Ondermijning op bedrijventerreinen

  7 november 2023  |    PHB

De rol van parkmanagementorganisaties bij de aanpak van ondermijning en criminele inmenging op bedrijventerreinen.

PHB organiseerde op dinsdag 31 oktober in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam (HvA) een kennisbijeenkomst rondom de rol van parkmanagementorganisaties bij de aanpak van ondermijning en criminele inmenging op bedrijventerreinen. Het doel? De praktijk versterken en bedrijventerreinen ook op dit gebied toekomstbestendig maken.

Eric Essen van de HvA deelde de resultaten van de eerste fase het onderzoek ‘The Missing Link’ over de rol van parkmanagement rondom de aanpak van ondermijning op bedrijventerreinen. Fokko Mellema (Platform Veilig Ondernemen/parkmanager) en Robert de Koning (procesbegeleider Keurmerk Veilig Ondernemen) lieten hun licht schijnen over wat ze in de praktijk tegengekomen.

Met een groep van ruim dertig parkmanagers, gemeenteambtenaren en provincies werd interactief gereflecteerd op het onderzoek en praktijkvoorbeelden. Hieronder volgen de belangrijkste conclusies van de bijeenkomst.

Uit het onderzoek kwamen drie typen parkmanagers naar voren, met accentverschillen die consequenties hebben voor ondermijningsvraagstukken.

Sommige parkmanagers concentreren zich op hun basiswerkzaamheden schoon, heel, veilig, zien zichzelf vooral als conciërge van een bedrijventerrein en hebben minder affiniteit met een meer complex thema als ondermijning.

Andere parkmanagers fungeren als interne linking pin op een bedrijventerrein en zijn daarmee echte verbinders tussen de ondernemers op het terrein.

Weer anderen zijn echte netwerkers en onderhouden de directe verbindingen met externe partijen zoals de wijkagent en de gemeente. De professionele achtergrond van een parkmanager is essentieel voor hoe zij hun rol zien en prioriteren op gebied van ondermijning. Daarbij kan een rol spelen of een parkmanager zelfstandig en meer solistisch opereert of een grotere Parkmanagementorganisatie (PMO) achter zich heeft staan waar hij of zij kan rekenen op support en professionele ondersteuning.

Fokko Mellema van Platform Veilig Ondernemen benadrukte het belang van meldingen door ondernemers en de rol van parkmanagers bij het aanpakken van wantoestanden en het aankaarten van ondermijning. Het is essentieel dat ondernemers zich bij vermoedens of ‘onderbuikgevoelens’ bij iemand op een laagdrempelige manier kunnen uitspreken. Het is voor een ondernemer in zo’n geval veel eenvoudiger om zo’n vermoeden met een parkmanager te bespreken die hij op regelmatige basis ziet dan een melding te maken bij de politie of de gemeente.

Enkele praktijkvoorbeelden die de revue passeerden: van een hennepkwekerij die ontdekt werd via de wijkagent, tot observaties van verdachte activiteiten bij een benzinestation en het oprollen van een sigarettenfabriek in een bedrijfspand en pogingen tot omkoping. Deze voorbeelden toonden de rol van parkmanagers bij het opsporen en aanpakken van ondermijning. Maar zelfs de meest ervaren parkmanager ziet wel eens wat over het hoofd! Daarom is een goede interactie met ondernemers zo cruciaal.

Een aantal aandachtspunten en lessons learned
  1. Een aandachtspunt waar parkmanagers en ondernemers tegenaanlopen, is dat de communicatie met politie en de gemeente niet altijd wederkerig aanvoelt. Er wordt melding gedaan door een ondernemer, maar die hoort vervolgens niks meer wat er met zijn melding is gedaan. Dit kan leiden tot teleurstelling en frustratie bij ondernemers en parkmanagers en een afnemende meldingsbereidheid. Melders willen immers horen wat er met hun klachten gebeurt. Samenwerking en communicatie tussen ondernemers, parkmanagers en overheidsinstanties, eventueel met afspraken die in een convenant worden gegoten, zijn essentieel om ondermijning effectief aan te pakken.
  1. Het aanpakken van overlast op bedrijventerreinen is vaak een ondergeschoven kindje in een gemeente. Wanneer je als parkmanager of ondernemer merkt dat er niet genoeg aandacht voor het thema is binnen het gemeentebestuur, kan het lonen om raadsleden actief te betrekken. Bijvoorbeeld door het organiseren van een bustour op het terrein.
  1. Een KVO-B traject kan een goed instrument zijn om ondermijning op een bedrijventerrein in beeld te krijgen. Hoewel KVO-B een veel breder palet van veiligheidsaspecten op een bedrijventerrein behelst, zorgt zo’n traject er wel voor dat de samenwerking tussen ondernemers, veiligheidsinstanties zoals de politie en parkmanagementorganisaties verbetert. Dit kan ertoe leiden dat ondernemers zich bewuster worden van signalen en de drempel om te melden kleiner wordt. Soms lukt het niet om alle partijen die nodig zijn voor een KVO-B traject aan tafel te krijgen. Vanwege capaciteitsgebrek lukt het bijvoorbeeld niet altijd om de brandweer mee te krijgen. Het advies is dan wel om tóch gewoon met zo’n traject te starten, zelfs als je het officiële keurmerk niet kunt krijgen, omdat het KVO-traject een goede samenwerking tussen de partijen die wel aan tafel zitten wel bevordert.
  1. De kwetsbaarheid van parkmanagers die zichtbaar zijn als ‘crimefighters’ mag niet uit oog verloren worden, evenals de impact van online haatberichten en bedreigingen. Een goede ondersteuning van individuele parkmanagers vanuit PMO’s en verenigings- of stichtingsbesturen is essentieel voor een blijvend duurzame aanpak.

Heb jij op jouw bedrijventerrein ook te maken met ondermijnende activiteiten, of het vermoeden daarvan, en wil je weten hoe je dat in samenwerking met andere ondernemers en instanties kunt aanpakken? Neem dan gerust contact op met PHB.

Marisol Elisabeth, m.elisabeth@sadc.nl

Abe Ferwerda, a.ferwerda@sadc.nl

Frank Voorbergen, f.voorbergen@sadc.nl

De presentaties van de bijeenkomst zijn hier te downloaden.