Wint jouw bedrijventerreinen de Plabeka bokaal 2022?

  25 mei 2022  |    PHB

Heeft jouw bedrijf een bijzonder initiatief of plan tot uitvoer gebracht: misschien op het gebied van energietransitie? Of het oprichten van bijvoorbeeld een parkmanagementorganisatie of BIZ? Of woon- en werkgebieden geïntegreerd? Lees dan vooral verder, want dan maakt jouw bedrijventerrein kans op een van de drie Plabeka bokalen 2022!

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) spannen veel partijen zich in om bestaande bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken. De laatste jaren is er veel aandacht en urgentie voor de thema’s energietransitie, het verbeteren van de organisatiegraad en combineren van wonen en werken. Plabeka (Platform Bedrijven en Kantoren) vraagt voor deze thema’s extra aandacht door succesvolle initiatieven te belonen wanneer zij zich op deze thema’s onderscheiden. Door het uitreiken van de bokalen wil Plabeka uitzonderlijke initiatieven, plannen of projecten voor toekomstbestendige bedrijventerreinen in de MRA erkennen. Plabeka wordt uitgevoerd door PHB.

Categorieën

Er worden voor drie categorieën bokalen uitgereikt:

 1. Energietransitie op bedrijventerreinen
 2. Organisatiegraad van bedrijventerreinen (parkmanagement, BIZ, energiecoöperatie etc.)
 3. Gemengde woon-werkgebieden


De winnaars ontvangen de prijs
tijdens het MRA congres ‘State of Sustainability’ op 21 september 2022.

Klein en groot maar onderscheidend

De drie Plabeka bokalen zijn stimuleringsprijzen voor een bedrijventerrein, groot of juist klein. Het belangrijkste criterium is dat een bedrijventerrein onderscheidend is door middel van een geslaagd initiatief, plan of project waarmee het gebied een voorbeeld is voor andere bedrijventerreinen in de regio.

Het initiatief, plan of project moet inspirerend en vernieuwend zijn en de Plabeka bokalen zijn uitsluitend gericht op bedrijventerreinen. Werklocaties met overwegend de functie winkels en/of kantoor zijn uitgesloten van deelname. Alle bedrijventerreinen in de MRA kunnen in aanmerking komen voor deze prijs met uitzondering van de winnaars van de Plabeka bokalen van 2018.

Jury

De jury van de Plabeka bokalen bestaat uit:

 • Ilse Zaal, gedeputeerde Provincie Noord-Holland en voorzitter jury
 • Tom Grootjen, directeur SAENZ (energiecoöperatie van, voor en door ondernemers)
 • Cees-Jan Pen, Lector bij Fontys Hogescholen
Stap 1 – meedoen en aanmelden

Op de longlist komen alle potentiële bedrijventerreinen/gebieden en kandidaten te staan die door gemeenten, ondernemersverenigingen, bedrijvenorganisaties en (her)ontwikkelaars van een bedrijventerrein/gebied in de Metropoolregio Amsterdam zijn aangedragen/aangemeld. Het is belangrijk dat de kandidaat als de initiator of trekker van een succesvol initiatief, plan of project aangemerkt kan worden.

Als u goede kandidaten en bedrijventerreinen/gebieden weet voor een van de categorieën van de Plabeka bokaal, of u bent zelf misschien een potentiële genomineerde, dan vragen wij u uiterlijk 22 juni 2022 een mail te sturen aan PHB (info@phb-advies.nl) met de volgende gegevens:

 • De naam van het bedrijventerrein/gebied en de te nomineren kandidaat met zijn/haar contactgegevens;
 • Een korte omschrijving van het initiatief, plan of project. Houd hierbij rekening met de geldende criteria per categorie;
 • De succesfactoren van het initiatief, plan of project en de rol van de kandidaat hierin.

Wilt u meer informatie over het aanmelden, neem dan gerust contact op met Marisol Elisabeth of Abe Ferwerda. Hun contactgegevens staan hieronder.

Stap 2 – shortlist en vaststellen winnaar

De jury zal vervolgens zelfstandig per categorie tot een shortlist met nominaties komen die in aanmerking komen voor de Plabeka bokaal. Na het vaststellen van de shortlist zal een vertegenwoordiger namens de jury overleg hebben over de nominaties voor de shortlist met de betreffende kandidaten. Er kan dan aanvullende informatie worden toegestuurd. Op basis van deze aanvullende informatie geeft de jury vervolgens per categorie de verschillende genomineerden een score en neemt per categorie een besluit over de winnaar van de Plabeka bokaal.

Van de genomineerden zal een korte video worden gemaakt die tijdens het MRA-congres wordt vertoond.

Criteria

Voor het aanmelden van een bedrijventerrein/initiatief/kandidaat geldt een aantal criteria. Deze zijn hier te lezen.

Ook te winnen: publiciteit

Na de uitreiking op 21 september winnen de winnaars van de bokalen niet alleen de bijzondere bokaal, maar ook publiciteit:

 • Korte vlog met de winnaars en jury
 • Berichten op de websites en social media van de MRA,  PHB en andere in Plabeka actieve partners
 • Kort spreektijd op het MRA-congres en een PHB-kennisbijeenkomst
 • Zo mogelijk een exclusief interview van een jurylid en de winnaar in een (regionaal) dagblad of magazine.

PHB begeleidt het proces en ondersteunt de jury inhoudelijk. Voor vragen en/of suggesties kunt u bij Marisol Elisabeth (m.elisabeth@sadc.nl, 06 – 82 80 99 45) of Abe Ferwerda (a.ferwerda@sadc.nl, 06 – 82 40 82 16) van PHB terecht.

Doorsturen mag!

Schroomt u niet deze informatie door te sturen naar collega’s of contacten, zodat ook zij de kans krijgen kandidaten aan te melden voor de Plabeka bokaal.

Wij zijn benieuwd naar alle inzendingen!

Team PHB

Afbeelding: winnaars Plabeka bokaal 2018