Digital Twin genomineerd voor Computable Award! Stemmen tot 5 oktober mogelijk

  12 juli 2023  |    Innovatie, Nieuws

Ict-vaktitel Computable heeft tien nominaties uitgedeeld binnen de Computable Awards 2023 in de categorie Overheidsproject. SADC is met de SADC Digital Twin een van de tien genomineerden in deze categorie. Stemmen is mogelijk tot 5 oktober 2023. De winnaar wordt op 30 oktober bekend gemaakt.

Digital Twin SADC

Wij ontwikkelen – samen met onder andere gemeente Amsterdam, gemeente Haarlemmermeer, provincie Noord-Holland en Schiphol Group – een Digital Twin van de Airport Corridor: het gebied van de Amsterdamse Zuidas, via Schiphol tot Hoofddorp. De Metropoolregio Amsterdam staat voor een grote verstedelijkingsopgave. Binnen de Airport Corridor is ruimte voor de ontwikkeling van nieuwe, hoogwaardige en duurzame woon-werklocaties. Dit brengt wel uitdagingen met zich mee. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met de energietransitie en duurzame bereikbaarheid in een regio met zoveel mensen en beperkte ruimte? Om de beste keuzes te maken voor de toekomst, moet je de economische en maatschappelijke consequenties kunnen overzien. Dat vraagt om actuele, bruikbare informatie. De databronnen die hiervoor nodig zijn, zijn nu vaak per thema verspreid over verschillende publieke en private partijen.

Bij de ontwikkeling van de digital twin werken we nauw samen met MUG, Posad Maxwan en Spectral.

Onderbouwing voor de nominatie

De jury heeft 31 voordrachten voor de categorie Overheidsprojecten getoetst op complexiteit/risico’s, toegevoegde waarde, originaliteit/innovatieve kracht en de rol van de leverancier. Daaruit zijn uiteindelijk 10 overheidsprojecten genomineerd, waaronder dus de digital twin van SADC. De jury-onderbouwing voor de nominatie van SADC luidt:

De plannen voor het doortrekken van de Noord/Zuidlijn via Schiphol naar Hoofddorp was voor SADC de aanleiding om de meerwaarde van een eigen digital twin te onderzoeken. Volgens de gebiedsontwikkelaar ontstaat zo de kans om een internationale entree voor Nederland te creëren. Enter[NL], zoals de gebiedsontwikkeling is gedoopt, moet leiden tot een internationaal topmilieu met gemixte werklocaties en grootschalige woningbouw. Voor de hoofdjury van de Computable Awards 2023 reden om het project ‘Digital twin’ te nomineren in de categorie Overheidsproject.

 De partners in het digital twin-project zijn de vier aandeelhouders van SADC: de gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam, provincie Noord-Holland en Schiphol Group. Er is bij alle afzonderlijke partijen veel kennis over het gebied, de bewoners en potentiële bewoners in de toekomst. Maar die kennis op een goede manier delen met elkaar blijkt erg lastig, laat staan om elkaars kennis te combineren. En dus was er een duidelijke opdracht: creëer een platform waarbinnen de partijen de data kunnen delen en kijken wat er gebeurt als alle beschikbare data virtuele gecombineerd worden. Maar ondanks de spanningen die in een dergelijk proces zouden kunnen ontstaan door de mogelijke gevoeligheid van de data, zien de partijen al snel de meerwaarde van de nieuwe digitale toepassing. Ze besluiten dat de digital twin er moet komen.

Het digital twin-proces van SADC verloopt in een aantal duidelijke stappen. Na het creëren van de eerste laag, de databank, is er een visualisatielaag gekomen zodat de data op een aantrekkelijke manier worden gepresenteerd. Daarmee kan de gebruiker ook virtueel door het gebied wandelen. Daarna volgde de toepassingslaag, waarin men kan leren van de data door slim te combineren. Tot slot volgde de analyse-stap en inmiddels zijn er al een groot aantal analyses uitgevoerd.

Hier staan de andere genomineerden vermeld.

Stemmen

Op 3 juli is voor de markt het stemproces voor de Computable Awards 2023 geopend. Publieksstemming bepaalt voor vijftig procent de winnaar. Ook buigen de betrokken juryleden zich over de genomineerden per categorie (in totaal 16), een gemiddeld oordeel dat ook voor de helft de winnaar bepaalt. Op 30 oktober worden per categorie de winnaars aangewezen.

Stemmen kan hier. Het is niet nodig om voor alle categorieën een stem uit te brengen; een categorie kan ook.

Wil je eerst meer weten over de Digital Twin van SADC voordat je stemt, of in het algemeen? Neem dan gerust contact op met Jozien van der Wal (j.vanderwal@sadc.nl).